So sánh các bảng liệt kê

Tìm kiếm căn hộ mới ra mắt tại Singapore

From$65,656 ~ $212/PSF

Tài sản thử nghiệm

Handy Rd, Singapore

Giường: 3Phòng tắm: 3sqft: 65656

Dyann Thong

3 năm trước

From$65,656 ~ $212/PSF

Giường: 3Phòng tắm: 3sqft: 65656

3 năm trước

Hãy bỏ lỡ cơ hội, hãy nói chuyện ngay hôm nay để có căn hộ miễn phí tại Singapore!